BOOSS

-Hem
-Kalender
-Kontakta oss

Kappsegling

-Träning
-Optimist
-Zoom8
-E-Jolle
-Hobie16
-Booregattan
-KM
-Vår&höstcup
-Resultatarkiv

Seglarskola

-Allmän info
-Deltagarinfo
-Anmälan
-Lediga platser

Om BOOSS

-Vår idrottsplats
-Våra båttyper
-Föreningen
-Verksamhetsområden
-Policies
-Våra mästare

Övrigt

-Länkar

Anmälan/Köp

-Aktiviteter m.m.
-Tävling/träning
-Ny medlem

-Logga in

Om BOOSS - Policies

Värdegrund och policydokument
Boo Segelsällskap är en ideell förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet inom jollesegling.

Vår värdegrund vilar på fyra viktiga områden.

• Trygghet och respekt

• Glädje och gemenskap

• Resultat och framgång

• Personlig utveckling och ansvar

Värdegrund

• Trygghet och respekt

Vår verksamhet bedrivs med fokus på seglarnas trygghet och säkerhet samt ett respektfullt bemötande.
Det innebär att man som aktiv inom Boo Segelsällskap:
- följer klubbens regler och förhållningssätt
- uppträder på ett för klubben respektabelt sätt, både på vår idrottsplats samt vid representation
- lyssnar, visar hänsyn och respekt mot varandra.

Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och mobbing.

• Glädje och gemenskap

Vår verksamhet speglas av glädje och gemenskap vilket innebär att alla får vara med och ska vara goda föredömen för varandra samt sprida uppmuntran och god kamratskap.

• Resultat och framgång

För att nå framgång krävs gemensamma insatser och laganda. Det krävs att alla hjälps åt och sporrar varandra mot bättre resultat

• Personlig utveckling och ansvar

Våra seglare ska lära sig att ta ansvar för sig själva och sin utrustning samt utvecklas både som seglare och individer. Seglarna ska även ges möjlighet till ledarutbildning.


Policydokument

Nedan finns länkar till våra förenings- och drogpolicyer.