BOOSS

-Hem
-Kalender
-Kontakta oss

Kappsegling

-Träning
-Optimist
-Zoom8
-E-Jolle
-Hobie16
-Booregattan
-KM
-Vår&höstcup
-Resultatarkiv

Seglarskola

-Allmän info
-Deltagarinfo
-Anmälan
-Lediga platser

Om BOOSS

-Vår idrottsplats
-Våra båttyper
-Föreningen
-Verksamhetsområden
-Policies
-Våra mästare

Övrigt

-Länkar

Anmälan/Köp

-Aktiviteter m.m.
-Tävling/träning
-Ny medlem

-Logga in
Årsmöte Boo Segelsällskap torsdagen den 26 mars 2020(OBS! flyttat till internet)!
Välkommen till Boo Segelsällskaps årsmöte den 26 mars kl.1900.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Plats: internet

Med anledning av coronaviruset kommer årsmötet att hållas på internet i stället för på Mjölkudden.
För att delta på årsmötet skicka ett mail till annar.aas@gmail.com senast 25/3, så skickar vi en kallelse till webmöte med instruktioner.

Årsmötets föredragningslista.

1.Mötets öppnande
2.Fråga om mötets behöriga utlysande
3.Faställande av föredragningslista
4.Val av mötesfunktionärer
a.Ordförande
b.Sekreterare
c.Justeringsmän
5.Verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport
6.Revisorernas berättelse
7.Ansvarsfrihet
8.Motioner
a. medlemsavgift
9.Budget
10.Val av styrelse och valberedning
11.Övriga frågor
12.Avslutning

Motioner skickas till Charlotte Hallquist, email: charlotte@primafysik.se

Årsmöteshandlingar i klubbhuset en vecka innan mötet alternativt kontakta ordföranden.

Stadgar Boo SS
http://www.booss.se/arkiv/4_7_SS_Stadgar_Boo_SS_rev_C.pdf


Av: Annar Aas 2020-03-21 10:15:00