BOOSS

-Hem
-Kalender
-Kontakta oss

Kappsegling

-Träning
-Optimist
-Zoom8
-E-Jolle
-Hobie16
-Booregattan
-KM
-Vår&höstcup
-Resultatarkiv

Seglarskola

-Allmän info
-Deltagarinfo
-Anmälan
-Lediga platser

Om BOOSS

-Vår idrottsplats
-Våra båttyper
-Föreningen
-Verksamhetsområden
-Policies
-Våra mästare

Övrigt

-Länkar

Anmälan/Köp

-Aktiviteter m.m.
-Tävling/träning
-Ny medlem

-Logga in
Årsmöte Boo Segelsällskap torsdagen den 18 mars 2021 på Teams!
Välkommen till Boo Segelsällskaps årsmöte den 18 mars kl.1900.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Plats: internet Teams

Med anledning av coronaviruset kommer årsmötet att hållas på internet i stället för på Mjölkudden.
För att delta på årsmötet skicka ett mail till annar.aas@gmail.com senast 17/3, så skickar vi en länk till webmöte med instruktioner.

Årsmötets föredragningslista.

1.Mötets öppnande
2.Fråga om mötets behöriga utlysande
3.Faställande av föredragningslista
4.Val av mötesfunktionärer
a.Ordförande
b.Sekreterare
c.Justeringsmän
5.Verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport
6.Revisorernas berättelse
7.Ansvarsfrihet
8.Motioner
a. Medlemsavgift
b. Beslut om byggande av båthus
9.Budget
10.Val av styrelse och valberedning
11.Övriga frågor
12.Avslutning

Motioner skickas till Charlotte Wedenberg, email: charlotte@primafysik.se

Årsmöteshandlingar kommer att skickas till deltagare innan mötet, alternativ kontakta ordföranden.

Stadgar Boo SS
http://www.booss.se/arkiv/4_7_SS_Stadgar_Boo_SS_rev_C.pdf

Av: Annar Aas 2021-02-11 20:09:00