BOOSS

-Hem
-Kalender
-Kontakta oss

Kappsegling

-Träning
-Optimist
-Zoom8
-E-Jolle
-Hobie16
-Booregattan
-KM
-Vår&höstcup
-Resultatarkiv

Seglarskola

-Allmän info
-Deltagarinfo
-Anmälan
-Lediga platser

Om BOOSS

-Vår idrottsplats
-Våra båttyper
-Föreningen
-Verksamhetsområden
-Policies
-Våra mästare

Övrigt

-Länkar

Anmälan/Köp

-Aktiviteter m.m.
-Tävling/träning
-Ny medlem

-Logga in
Årsmöte Boo Segelsällskap tisdagen den 14 mars
Välkommen till Boo Segelsällskaps årsmöte den 14 mars kl.1900. Som inspiration vad man kan göra utanför jollevärlden börjar vi med ett föredrag av Stefan och Cina Linder som tog ett år ledigt och seglade till Västindien tillsammans med sina barn Max och Amanda som tidigare seglat jolle på Boo. Vi fortsätter sedan med den formella delen med bland annat val av styrelse. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Plats: One Design Center/Jollespecialisten, Prästkragens väg 40, 132 45 Saltsjö-Boo.
- Föredrag

- Kort fikapaus

- Årsmötets formella del, se nedan.


Årsmötets föredragningslista

1.Mötets öppnande
2.Fråga om mötets behöriga utlysande
3.Faställande av föredragningslista
4.Val av mötesfunktionärer
a.Ordförande
b.Sekreterare
c.Justeringsmän
5.Verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport
6.Revisorernas berättelse
7.Ansvarsfrihet
8.Motioner
a. medlemsavgift
9.Budget
10.Val av styrelse och valberedning
11.Övriga frågor
12.Avslutning

Motioner skickas till Charlotte Hallquist, email: charlotte@primafysik.se

Årsmöteshandlingar i klubbhuset en vecka innan mötet alternativt kontakta ordföranden.

Stadgar Boo SS
http://www.booss.se/arkiv/4_7_SS_Stadgar_Boo_SS_rev_C.pdf