BOOSS

-Hem
-Kalender
-Kontakta oss

Kappsegling

-Träning
-Optimist
-Zoom8
-E-Jolle
-Hobie16
-Booregattan
-KM
-Vår&höstcup
-Resultatarkiv

Seglarskola

-Allmän info
-Deltagarinfo
-Anmälan
-Lediga platser

Om BOOSS

-Vår idrottsplats
-Våra båttyper
-Föreningen
-Verksamhetsområden
-Policies
-Våra mästare

Övrigt

-Länkar

Anmälan/Köp

-Aktiviteter m.m.
-Tävling/träning
-Ny medlem

-Logga in
Årsmöte Boo Segelsällskap tisdagen den 12 mars
Välkommen till Boo Segelsällskaps årsmöte den 12 mars kl.1900.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Plats: Mjölkudden, Saltsjö-Boo.

- Årsmötets föredragningslista se nadan.

Årsmötets föredragningslista.

1.Mötets öppnande
2.Fråga om mötets behöriga utlysande
3.Faställande av föredragningslista
4.Val av mötesfunktionärer
a.Ordförande
b.Sekreterare
c.Justeringsmän
5.Verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport
6.Revisorernas berättelse
7.Ansvarsfrihet
8.Motioner
a. medlemsavgift
9.Budget
10.Val av styrelse och valberedning
11.Övriga frågor
12.Avslutning

Motioner skickas till Charlotte Hallquist, email: charlotte@primafysik.se

Årsmöteshandlingar i klubbhuset en vecka innan mötet alternativt kontakta ordföranden.

Stadgar Boo SS
http://www.booss.se/arkiv/4_7_SS_Stadgar_Boo_SS_rev_C.pdf


Av: Bertil Dyrell 2019-02-13 08:22:00